تماس با ما

مرکز مشاوره صبح صادق
پاسداران،خیابان شهید کشوری،میدان فرخی یزدی،کوچه یکم شرقی، بن بست یکم،پ۳،طبقه همکف  
تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۲۸۸۷۷۶۵ – ۰۰۹۸۲۱۲۲۸۸۷۶۲۴
همراه: ۰۰۹۸۹۳۹۹۲۶۴۱۴۸

کانال تلگرام مرکز