نرم افزار کاپتان لاگ

نرم افزار کاپتان لاگ ( Captain,s Log ) برای کودکان بیش فعال ۵ تا ۷ سال که نمی توانند از نوروفیدبک استفاده کنند به کار گرفته می شود