تحریک الکتریکی مغز با جریان متناوب

برای درمان افسردگی ، اضطراب و بی خوابی از دستگاه تحریک الکتریکی مغز با جریان متناوب (tACS) که مورد تایید انجمن غذا و دارو آمریکا (FDA) بوده و  قابل استفاده در منزل میباشد، استفاده می شود.