تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم

برای افزایش عملکرد مغزی در بیماران دارای مشکلات خلقی‌، ولع در اعتیاد و پرخوری از تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم (tDCS) استفاده میشود