زوج درمانی

مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره برای آن دسته از زوجهای محترم که در زندگی خود مشکلات دارند براساس علم روز ، در این مرکز انجام شده و تحت درمان قرار میگیرند