برچسب: بیوفیدبک

۱ 2018-05-26

بیوفیدبک روشی است که در آن افراد برای بهبود وضعیت بالینی خود با استفاده از امواج الکتریکی که فعالیت یک قسمت از بدن خودشان را نشان می دهد آموزش می بینند. متخصصان از بیوفیدبک درروانشناسی وبعضی رشته های دیگر مثل طب فیزیکی استفاده می کنند. از این متد برای کمک به  آرامش بخشی  به افراد با تنش و اضطراب استفاده می کنند. متخصصان زمینه های مختلف پزشکی، از بیوفیدبک برای مقابله با درد در بیماران کمک می گیرند. بیوفیدبک روش درمانی است که با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی اطلاعاتی را در مورد اعصاب و عضلات و فعالیت های خود مختار بدن اندازگیری و پردازش می کند و در قالب پسخوراند زیستی مانند صوت یا تصویر به بیمار و پزشک معالج وی نشان می دهد. بیوفیدبک به بیماران کمک می کند تا آگاهی بیشتری از عملکرد قسمتهائی از بدن بدست آورند که تحت تاثیر سیستم اتونوم می باشد و کنترل ارادی شان را افزایش دهند. با استفاده از فیدبک های صوتی و تصویری فرد می تواند کنترل بهتری بر روی عملکرد اندام هایش بیابد. بیوفیدبک نوعی تکنیک درمانی غیرتهاجمی است که کاهش علائم را در افراد بسیاری موجب شده است. بیوفیدبک به طور طبیعی همیشه رخ می دهد. اگر شما در حال دویدن هستید و پهلو شما شروع به آسیب دیدن کند، سرعت خود را کاهش می دهید، در حقیقت به یک پیام زیستی پاسخ می دهید. یا هنگام دراز نشست رفتن احساس سرگیجه می کنید و به دنبال این پیام از فعالیت دست می کشید. هر دو این فعالیت ها شامل فرایندهایی و بخش هایی از بدن است که قابل کنترل ارادی و خودآگاه می باشند. با ابزارهای مناسب، افراد می توانند همچنین کنترل فرایندها

ارسال شده در اخبار و مقالات توسط admin | Tags: ,